Werkervaring interim 1995-heden

Vanaf eind 1995 heb ik een behoorlijk aantal interim-opdrachten uitgevoerd namens Funktie-Mediair, Ernst & Young Interim Management, Berenschot, Yacht Finance (Randstad Interim Kader) en via mijn eigen bureau GTF.

• een opdracht van ruim 16 maanden bij een instituut dat zich bezig houdt met opleiding, training en advies van met name medezeggenschapsorganen. Het instituut bezit ook 2 conferentieoorden. Mijn functie binnen deze not-for-theprofit-organisatie was interim-controller.
• een korte opdracht van 2 maanden als vervangend hoofd financiële rapportage bij het directoraat financiën op het hoofdkantoor van een van de grootste accountantskantoren.
• een opdracht van 9 maanden bij een uitvoeringsinstelling sociale zekerheid waar ik het hoofd financiële administratie vervangen heb.
• een opdracht van 10 maanden bij distributiebedrijf / handelsonderneming waar ik de Euro geïmplementeerd heb. Daarnaast heb ik een aantal werkzaamheden van de controller waargenomen zoals de begroting en een nieuwe tariefen kostprijsbepaling. Mijn Euro-activiteiten binnen deze organisatie strekten zich uit over een zeer breed terrein. Belangrijkste activiteit was de strategische besluitvorming. Daarnaast heb ik me als Euro-projectmanager bezig gehouden met o.a. projectbewaking, informatieanalyse en -verstrekking, voorlichting, implementatie van software en nieuwe tools.
• een korte Euro-impact-analyse (4 weken) bij een grote verzekeringsmaatschappij
• een opdracht van ca. 4 maanden i.v.m. begrotingswerkzaamheden bij een thuiszorginstelling
• gedurende 7 maanden tijdelijk hoofd financieel economisch beheer bij een penitentiaire inrichting
• een korte (10 daagse) Euro-impact-analyse voor de grootste vervoerder van Nederland.
• het coördineren en uitvoeren van een grote (Europese) statiegeldaanpassing bij de handelmaatschappij waar ik eerder het Euro-project gedaan heb (een project met een doorlooptijd van ca. 5 maanden)
• begeleiden van een AO-implementatie bij een ministerie (parttime)
• begeleiden opzetten intranet site bij een onderdeel een ministerie (parttime)
implementeren nieuw boekhoudpakket bij een stichting (parttime)
• het bij een ministerie met behulp van MAVIM vervaardigen van procesbeschrijvingen die zowel interactief via een website (Intranet) als op papier toegankelijk zijn (totale doorlooptijd 4 maanden)
• het gedurende 4 maanden optimaliseren van managementinformatiemodellen (omzet, kosten, cashflow) bij de onderneming waar ik eerder de Euro-voorbereiding en statiegeldaanpassing gerealiseerd had
• vervangen van hoofd concern administratie en het opstellen van de jaarrekening bij een van de grootste politiekorpsen (doorlooptijd 8 maanden)
• zorgen voor de overgang van standalone Excel-rapportages naar standaardrapportages door middel van Cognos Powerplay in combinatie met o.a. Excel (incl. diverse andere activiteiten in totaal 15 maanden) bij een logistiek dienstverlener
• implementeren van een eenvoudig te onderhouden management informatie systeem in Excel bij een grote zorginstelling (parttime 4 maanden)
• vereenvoudigen en structureren van diverse werkprocessen bij een grote zorginstelling met behulp van Excel (parttime met een doorloptijd van ene half jaar)
• begeleiden van de conversie tussen 2 maatwerk-softwarepakketen (17 maanden) bij een logistiek dienstverlener